aanleg van terrassen - aanleg van opritten
klinkerwerken - grondwerken - snoeien van hagen

Funderingen

funderingenDe fundering is het deel onder het gebouw of een constructie die zorgt voor de stevigheid zodat de constructie niet bezwijkt onder zijn eigen gewichten de daarop uitgeoefende kracht, in de winter de gevallen sneeuw of dewinddruk. Die krachten worden dan overgedragen aan de onderliggende fundering.Je kan bij ons terecht voor het plaatsen van allerhande funderingen.

 

Rioleringswerken

rioleringswerkenVoor rioleringswerken van gelijk welke omvang kan je steeds bij ons terecht.Zowel herstellingen bij bestaande riolen of bij een totaal nieuw rioolproject kan je op ons rekenen. Wij staan garant voor een perfecte en duurzame afwerking.

Drainages

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.Het is een term uit de waterbouw, het waterbeheer en de cultuurtechniek.

Klinkerwerken Van Gaever
driesrede 8
9260 wichelen serskamp

BTW nr 0842528934
info@klinkerwerken-vangaever.be
📞 0477 09 03 06

aanleg van terrassen - aanleg van opritten - klinkerwerken - grondwerken - snoeien van hagen